ru
Our projects
Inspired by life
Prospekt Marshala Zhukova Metro Station
Klenoviy Boulevard Metro Station
NLMK Office
Yandex_5C
Yandex_2B
Brodsky House
International Trading Company Office
International Bank Office
Fairmont&Vesper
Yandex of Leo Tolstoy
UFC
Yandex_3B
Les
Bashkhim
Yandex Rostov

© Architectural bureau Syntaxis. Inspiring since 2018.